Usługa ubezpieczenia Powiatu Żywieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi