Witamy w

Niestety używasz starej wersji Internet Explorera, dla której wsparcia nie oferujemy. Prosimy zainstaluj najnowszą wersję (11+), bądź skorzystaj z innej przeglądarki.
SupraBrokers Logo

Zarządzanie ryzykiem

Jesteśmy członkiem American Society For Healthcare Risk Management, jednej z największych na świecie organizacji zrzeszającej firmy oraz instytucje zajmujące się profesjonalnym zarządzaniem ryzyka w sektorze medycznym.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na zaprojektowanie nowatorskiego Programu Supra Risk Manager (SRM), w ramach którego opracowaliśmy autorskie podejście do definicji ryzyka klinicznego.

Program SRM obejmuje obszar inwestycyjno-majątkowy, zatrudnieniowy oraz sferę jakości świadczonych usług medycznych i szkoleń personelu. W programie uwzględniona została interakcja między pacjentem a personelem medycznym podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wdrożenie procedur z zakresu zarządzania ryzykiem klinicznym zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, prowadzi także do zmniejszenia kosztów funkcjonowania szpitala oraz poprawy jego wizerunku. Wraz z Programem SRM zarządcy placówek otrzymują obiektywną informację na temat potencjalnych, niepożądanych zdarzeń. Swoim klientom pomagamy w zrozumieniu ryzyka, a także w znalezieniu rozwiązań mających na celu jego zminimalizowanie.