I KONGRES ZDROWIA

SZANSA DLA NEPALU
20 września, 2016
FORUM SZPITALI KLINICZNYCH
12 listopada, 2016
SZANSA DLA NEPALU
20 września, 2016
FORUM SZPITALI KLINICZNYCH
12 listopada, 2016

W dniach 29-30.09.2016r. Supra Brokers S.A. miała przyjemność być partnerem podczas I Kongresu Zdrowia organizowanego przez Pracodawców RP.

Prezes Zarządu Supra Brokers S.A. Rafał Holanowski został moderatorem panelu dyskusyjnego „Ryzyko i Zarządzanie Ryzykiem w medycynie”. Każde działanie w medycynie wiąże się z ryzykiem, czy też niepewnością. Ryzyko występuje w wielu obszarach działalności leczniczej i wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo pacjenta, a w konsekwencji na kondycję finansową szpitala. W obliczu obserwowanego w ostatnich latach zjawiska rosnącej liczby roszczeń pacjentów z tytułu tzw. błędów medycznych i ich kosztów, ryzyko w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych nabiera szczególnego wymiaru i implikuje potrzebę wdrażania procesów mających na celu jego minimalizowanie. Identyfikacja, analiza ryzyka, a następnie zastosowanie adekwatnej metody jego podjęcia stanowią gwarancję efektywności procesu Zarządzania Ryzykiem Klinicznym. Celem panelu było przedstawienie praktycznych rozwiązań mających na celu wdrożenie i realizację procesu zarządzania ryzykiem w szpitalu oraz określenie w tym procesie roli prawnika, ubezpieczenia i zakładów ubezpieczeń.

Ekspertami biorącymi udział w dyskusji byli m.in.

Piotr Daniluk – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej

Paweł Grzesiowski- Dyrektor Centrum Medycyny Zapobiegawczej i Rehabilitacji w Warszawie, prezes Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń

Piotr Warczyński- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Małgorzata Lipowska – ekspert Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w International Social Security Association (ISSA)

Andrzej Liwacz – Dyrektor Zarządzający ds. Produktów Korporacyjnych TUiR Allianz Polska

Andrzej Różycki- Ekspert Pracodawców RP. Rzeczoznawca branżowy PZiTS w specjalności: wentylacja, klimatyzacja, instalacje specjalne w zakresie wykonawstwa

Michał Bedlicki-Współtwórca Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Programu Akredytacji

Katarzyna Walaszek- Uczestniczyła w wielu projektach w tym również w projekcie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Od 2014 roku Audytor wiodący firmy Det Norske Veritas

Comments are closed.