bts light stick ver 3bts dollsbt21 plushiesbts hoodiebts jacketbt21 hoodiebts shirtbt21 shirtphoto necklacemy name necklace
parallax background

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnejparallax background

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Obok ubezpieczeń majątkowych zabezpieczających majątek naszych Klientów równie istotne jest zabezpieczenie naszych Klientów przed ewentualnym roszczeniami osób lub firm trzecich w zakres szkód, jakie mogą wyrządzić nasi Klienci. Te szkody mogą wyrządzić świadomie lub nie.
Mogą być to szkody na ich mieniu lub osobach. Nasza kluczową działalnością brokerską jest prawidłowe i należyte skonstruowanie polisy odpowiedzialności cywilnej. Tak obowiązkowej jak i dobrowolnej. W Supra Brokers realizujemy to zadanie dla branż i działalności bardzo specjalistycznych począwszy od branży medycznej, przez transportową, czy spedycyjną, uwzględniając cały obszar ubezpieczeń środowiskowych.
Prawidłowe skonstruowanie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się od treści definicji ubezpieczenia OC deliktowo – kontraktowego. Wypracowane przez lata naszych doświadczeń treści klauzul dodatkowych do OC pozwalają bardzo elastycznie i w pełni skutecznie modelować ochronę w zakresie OC, na jaką liczy nasz Klient.
Jesteśmy prekursorami wielu rozwiązań w zakresie tworzenia programów obejmujących swoim zakresem ubezpieczenia obowiązkowe działalności, ubezpieczenia dobrowolne, nadwyżkowe, czy ubezpieczenia wspólne w zakresie ubezpieczeń nadwyżkowych w ramach konsolidacji ubezpieczeniowych, które z powodzeniem realizujemy dla grup naszych klientów.

 

Skontaktuj się z nami