parallax background

Ubezpieczenia KomunikacyjneWysokość składki jest jednym z najważniejszych parametrów dla wyboru ubezpieczyciela komunikacyjnego. Przy porównywalnej jakości usług, jakie świadczą zakłady ubezpieczeń, cena ma kluczowe znaczenie i także w przyszłości będzie wpływała na wybory Klientów.

parallax background

Ubezpieczenia komunikacyjne


Wysokość składki jest jednym z najważniejszych parametrów dla wyboru ubezpieczyciela komunikacyjnego. Przy porównywalnej jakości usług, jakie świadczą zakłady ubezpieczeń, cena ma kluczowe znaczenie i także w przyszłości będzie wpływała na wybory Klientów.

SUPRA BROKERS z powodzeniem wdraża u swoich Klientów rozwiązania systemowe w oparciu o dostępne na rynku produkty OC,AC NNW. Odpowiednie dobranie produktów i ich dostawców jest kluczem sukcesu. Wsparcie SUPRA BROKERS w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym dają u Klientów pożądany efekt: mniejszą szkodowość, zmniejszenie składki i szerszy zakresowo program ubezpieczeniowy. Spadek szkodowości, a w efekcie wysokości składki, to mierzalne narzędzia, dzięki którym skutecznie zarządzamy ubezpieczeniem, a następnie także szkodą.
Podstawą naszego działania jest bliska współpraca z Klientem. Po analizie szkodowości oraz rozmowie z osobą opiekującą się flotą pojazdów SUPRA BROKERS przedstawia mapę działań, których realizacja pozwoli osiągnąć uzgodnione z Klientem parametry. Aktywnie zarządzamy ryzykiem ubezpieczeniowym we flocie pojazdów i angażujemy się w sprawy Klientów.

Nasze programy ubezpieczeniowe adresujemy do właścicieli dwóch rodzajów flot:


Firm posiadających w większości pojazdy osobowe i dostawcze (tzw. snikersy)

Firm posiadających ciągniki siodłowe i inne pojazdy ciężarowe
Użytkownicy pojazdów osobowych zderzają się z innymi problemami niż użytkownicy ciągników siodłowych. Znamy specyfikę obu grup i dla każdej z nich SUPRA BROKERS ma innowacyjne na naszym rynku rozwiązania.
Mamy również bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszu prewencyjnego z zakładów ubezpieczeń, który pozwala współfinansować działania poprawiające bezpieczeństwo Klienta.

Nasi Klienci cenią współpracę z SUPRA BROKERS za:


rozwiązania systemowe, które dają znaczne oszczędności

indywidualne podejście do specyfiki danej floty pojazdów

kompleksowe rozumienie potrzeb Klientów i poszukiwanie oszczędności i finansowania dla rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo Klienta

 

Skontaktuj się z nami