parallax background

Medycyna i Ochrona ZdrowiaOferowane przez nas usługi są efektem wieloletniego doświadczenia uzyskanego podczas współpracy z sektorem medycznym, jak również prowadzonych przez nas obserwacji i analiz.

Wszelkie świadczenia realizowane są we współpracy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

parallax background

Medycyna i ochrona zdrowia


Oferowane przez nas usługi są efektem wieloletniego doświadczenia uzyskanego podczas współpracy z sektorem medycznym, jak również prowadzonych przez nas obserwacji i analiz.

Wszelkie świadczenia realizowane są we współpracy z renomowanymi towarzystwami ubezpieczeniowymi.

 
Profesjonalista w likwidacji szkód medycznych - zlikwidowaliśmy ponad 3500 szkód

Naszym klientom oferujemy:

− audyt ubezpieczeniowy
− opracowanie spójnego, kompleksowego programu ubezpieczeniowego
− doradztwo w wyborze firm ubezpieczeniowych
− przeprowadzenie postępowania przetargowego lub konkursowego na wyłonienie najlepszej oferty ubezpieczeniowej
− ulokowanie ubezpieczenia
− prowadzenie likwidacji szkód (ze szczególnym podejściem do szkód OC)
− sprawowanie nadzoru nad wykonaniem umów ubezpieczenia
− prowadzenie szkoleń.

W ramach współpracy ze szpitalami pozyskaliśmy, przez okres działalności firmy, ponad 11 milionów złotych z funduszy prewencyjnych Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Zarządzanie ryzykiem


Jesteśmy członkiem American Society For Healthcare Risk Management, jednej z największych na świecie organizacji zrzeszającej firmy oraz instytucje zajmujące się profesjonalnym zarządzaniem ryzyka w sektorze medycznym.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na zaprojektowanie nowatorskiego Programu Supra Risk Manager (SRM), w ramach którego opracowaliśmy autorskie podejście do definicji ryzyka klinicznego.


Program SRM obejmuje obszar inwestycyjno-majątkowy, zatrudnieniowy oraz sferę jakości świadczonych usług medycznych i szkoleń personelu. W programie uwzględniona została interakcja między pacjentem a personelem medycznym podczas udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wdrożenie procedur z zakresu zarządzania ryzykiem klinicznym zwiększa bezpieczeństwo pacjenta, prowadzi także do zmniejszenia kosztów funkcjonowania szpitala oraz poprawy jego wizerunku. Wraz z Programem SRM zarządcy placówek otrzymują obiektywną informację na temat potencjalnych, niepożądanych zdarzeń. Swoim klientom pomagamy w zrozumieniu ryzyka, a także w znalezieniu rozwiązań mających na celu jego zminimalizowanie.

 

Skontaktuj się z nami