parallax background

RODO i Polityka Prywatnościparallax background

RODO i Polityka Prywatności

  Polityka prywatności
  1. Kto jest administratorem danych osobowych ? Jak się z nim skontaktować ?
Niniejszy dokument zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Niniejsza informacja ma charakter ogólny, co oznacza, że jest adresowana do osób co do których nie została skierowana informacja szczegółowa dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z konkretnymi celami. Administratorem danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław, NIP: 894-30-41-146, REGON: 021916234, KRS: 0000425834. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 785 – 839 – 276 lub pisemnie na adres siedziby spółki. Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu przetwarza dane osób przede wszystkim w celu prowadzenia działalności dystrybucji ubezpieczeń i obsługi brokerskiej. Dane osobowe pochodzą przede wszystkim od osób zainteresowanych usługami i ofertą administratora, jak również klientów. Niniejsze informacje kierowane są w szczególności do:
  1. osób zainteresowanych usługami administratratora,
  2. klientów korzystających z usług administratora
  1. W jakim celu są przetwarzane dane ? Jaki zakres ? Jaka podstawa prawna ?
 
Czynność Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Wysłanie wiadomości e-mail, kontakt telefoniczny lub pisemny, skorzystanie z formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej Nawiązanie kontaktu przez potencjalnych klientów Imię i nazwisko, adres e- mail, nr telefonu, Zgoda zainteresowanego, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO i/lub prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na pytania zgłaszającego
Kontakt z potencjalnym klientem Działania marketingowe Imię i nazwisko, telefon służbowy Zgoda potencjalnego klienta tj art. 6 ust. 1a) RODO
Obsługa klienta zawarcie i realizacja umowy dotyczącej usług oferowanych przez Administratora a) Imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail, numer telefonu służbowego pracowników Klienta Supra Brokers S.A. w związku z realizacją obsługi brokerskiej. Kategoria osób: pracownicy Klienta upoważnieni do kontaktu w sprawie realizacji obsługi serwisu brokerskiego. b) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, wiek, data urodzenia, numer PESEL, informacje związane z powstaniem roszczeń i szkód, informacje o osobach kontaktowych w przypadku zdarzeń szkodowych; także dane dotyczące stanu zdrowia jeżeli jest to konieczne z uwagi na procesy likwidacji szkód. Kategorie osób: ubezpieczeni, uprawnieni do świadczeń, poszkodowani, świadkowie, sprawcy zdarzeń szkodowych i pełnomocnicy tych osób. konieczność dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem w zakresu  usług oferowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, oraz w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia: a)      ustalenie odpowiedzialności prawnej, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do Administratora na podstawie - art. 9 ust. 2 f) RODO,
 
  1. Do kiedy są przetwarzane dane ?
  1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu zrezygnowania z usługi objętej zgodą lub cofnięcia zgody.
  2. Dane osobowe przetwarzane na podstawie spełnienia obowiązków kontraktowych będą przetwarzane po zakończeniu współpracy – tylko i wyłącznie w zakresie danych niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – do momentu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej współpracy. Należy jednocześnie wskazać, że Supra Brokers S.A. jest brokerem ubezpieczeniowym i w związku z tym zgodnie na podstawie art. 32 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 15.12.2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń: Broker ubezpieczeniowy przechowuje dokumentację dotyczącą  wykonywanej  działalności  brokerskiej w zakresie  ubezpieczeń, w szczególności  pełnomocnictwa  do  wykonywania czynności  brokerskich  w zakresie  ubezpieczeń  w imieniu klienta oraz dokumenty  dotyczące  wynagrodzenia  brokera,  przez  okres  10 lat  od  dnia zakończenia współpracy z klientem.
  3. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa do czasu ich zrealizowania.
  4. dW przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora do czasu istnienia tego interesu lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  1. Komu mogą być udostępnione dane ?
Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom i współpracownikom  oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych. Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna, obsługa administracyjna, księgowa. Dane nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym także w zakresie ich profilowania.
  1. Jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane ?
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
  1. prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,
  2. prawo do sprostowania danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres e-mail: iod@suprabrokers.pl lub pisemnie na adres siedziby spółki. Ponadto, osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych
Polityka cookies
 1. Definicje
 • 1.1. Administrator – Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 71 777 04 00 lub pisemnie na adres siedziby spółki.W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 785 - 839 – 276 lub pisemnie na adres siedziby spółki.
 • 1.2. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od zaufanych partnerów Administratora.
 • 1.3. Polityka cookies – niniejsza Polityka cookies.
 • 1.4. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://innovationgym.pl/
 • 1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
 1. Do czego są wykorzystywane Pliki cookie w Serwisie?
 • 2.1. Administrator wykorzystuje Pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego.
 • 2.2. Administrator wykorzystuje Pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych – jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do Serwisu.
 • 2.3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej na urządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika (np. Local Storage, dzięki której Administrator uzyskuje dostęp do informacji zapisywanych podczas korzystania z Serwisu w wydzielonej części pamięci przeglądarki Użytkownika).
 1. Jakie rodzaje Plików cookie są wykorzystywane w Serwisie?
 • 3.1. Cookies stosowane w Serwisie dzielą się na następujące kategorie:
Rodzaj Opis
Niezbędne Pliki cookie Te pliki cookie są instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do Serwisu i jego podstawowych funkcji, nie wymagają zatem zgody Użytkownika. Bez niezbędnych Plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć Użytkownikom usług w ramach Serwisu.
Opcjonalne Pliki cookie Z tych cookies Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę. Są to cookies: • funkcjonalne – pozwalają na zapamiętanie preferencji lub wyborów Użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język, rozmiar tekstu lub inne elementy, które można dostosować) i dostarczanie użytkownikom spersonalizowanych treści w ramach Serwisu; • analityczne – umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Pomagają rozpoznać, które strony są mniej lub bardziej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu Administrator może poprawiać wydajność Serwisu; • reklamowe – wykorzystywane są w celu dostarczenia reklam zgodnych z zainteresowaniami i preferencjami Użytkowników. Na podstawie informacji z tych plików i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkowników - Administrator nie korzysta z usług partnerów reklamowych.
 1. Czy w Serwisie używane są Pliki cookie podmiotów trzecich?
 • 4.1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
Podmiot trzeci Opis
Dostawcy usług analitycznych W celu lepszego zrozumienia, jak działa Serwis, Administrator współpracuje z dostawcami usług analitycznych: Google Analytics i Facebook. Więcej informacji na temat tego, jak wykorzystują oni dane Użytkowników, znajdziesz tutaj: https://analytics.google.com/analytics/web/ https://pl-pl.facebook.com/help/794890670645072
Partnerzy reklamowi Administrator nie korzysta z usług partnerów reklamowych.
 1. Jak długo przechowywane są Pliki cookie?
 • 5.1. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, jak długo są one przechowywane:
Rodzaj Opis
Sesyjne Pliki cookie Niektóre cookies są plikami tymczasowymi, przechowywanymi do czasu wylogowania, opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.
„Stałe” Pliki cookie „Stałe” Pliki cookie przechowywane są przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Pomagają Administratorowi zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, by uczynić jego kolejną wizytę wygodniejszą lub dostarczyć mu dopasowaną treść.
 1. Jak można zmienić ustawienia w zakresie cookies?
 • 6.1. W Serwisie stosowana jest platforma zarządzania zgodą (CMP), aby ułatwić Użytkownikowi zarządzanie swoimi preferencjami w zakresie cookies.
 • 6.2. Użytkownik może za pomocą CMP zmieniać swoje ustawienia dotyczące Plików cookie. CMP pozwala:
 • 6.2.1. pozyskać szczegółowe informacje na temat Plików cookie wykorzystywanych w Serwisie oraz zaufanych partnerów Administratora;
 • 6.2.2. wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i zaufanych partnerów opcjonalnych Plików cookie;
 • 6.2.3. zmieniać wybrane wcześniej ustawienia.
 1. Czy możliwa jest zmiana ustawień w zakresie Plików cookie z poziomu przeglądarki internetowej?
 • 7.1. Przeglądarka internetowa Użytkownika powinna zapewniać możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować określone Pliki cookie. Pod tymi linkami znajdują się odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek:  Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczkaChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanagecookies Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=pl_PL Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 • 7.2. Ponieważ niektóre Pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Serwisu, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet całkowicie uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

 

Skontaktuj się z nami