parallax background

SamorządySpecjalizacja brokerska w postaci zaangażowania w obsługę tego sektora koncentruje nasze działania na realizacji zadań brokerskich na wszystkich poziomach sektora samorządowego w Polsce.

parallax background

Samorządy


Specjalizacja brokerska w postaci zaangażowania w obsługę tego sektora koncentruje nasze działania na realizacji zadań brokerskich na wszystkich poziomach sektora samorządowego w Polsce.

Obsługę brokerską prowadzimy dla:

Urzędów
marszałkowskich

Miast
prezydenckich

Powiatów

Gmin
każdego rodzaju

W obsłudze naszej firmy tym samym są spółki komunalne, które w ramach odrębnych umów serwisu brokerskiego wymagają specjalistycznej obsługi. Należą do nich: spółki wodociągowe, spółki zajmujące się zbieraniem, przetwórstwem i sortowaniem odpadów, zarządy domów komunalnych i wiele innych.
Obsługa samorządu wymaga od nas zarówno znajomości prawa zamówień publicznych, branży ubezpieczeniowej, a także realizacji obsługi szkód w tym szkód z klauzuli odpowiedzialności cywilnej zarządcy i właściciela dróg publicznych.

Obsługę brokerską prowadzimy dla:

Urzędów marszałkowskich
Miast prezydenckich
Powiatów
Gmin każdego rodzaju

W obsłudze naszej firmy tym samym są spółki komunalne, które w ramach odrębnych umów serwisu brokerskiego wymagają specjalistycznej obsługi. Należą do nich: spółki wodociągowe, spółki zajmujące się zbieraniem, przetwórstwem i sortowaniem odpadów, zarządy domów komunalnych i wiele innych.
Obsługa samorządu wymaga od nas zarówno znajomości prawa zamówień publicznych, branży ubezpieczeniowej, a także realizacji obsługi szkód w tym szkód z klauzuli odpowiedzialności cywilnej zarządcy i właściciela dróg publicznych.

Pełna obsługa podmiotów samorządu terytorialnego opiera się na następujących ubezpieczeniach:


Ubezpieczenie majątku samorządu wraz z jednostkami organizacyjnymi
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do posiadanego mienia
Ubezpieczenia komunikacyjne posiadanej floty samochodowej
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym dla Ochotniczych Straży Pożarnych
Ubezpieczenia środowiskowe podmiotów obowiązkowo realizujące takie usługi
Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników samorządu
Ubezpieczenia zdrowotne
Pracownicze plan kapitałowe

Pełna obsługa podmiotów samorządu terytorialnego opiera się na następujących ubezpieczeniach:


Ubezpieczenie majątku samorządu wraz z jednostkami organizacyjnymi

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do posiadanego mienia

Ubezpieczenia komunikacyjne posiadanej floty samochodowej

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Ubezpieczenia środowiskowe podmiotów obowiązkowo realizujące takie usługi

Grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników samorządu

Ubezpieczenia zdrowotne

Pracownicze plan kapitałowe

 

Skontaktuj się z nami