parallax background

CertyfikatyOd początku działalności firmy przywiązujemy dużą wagę do jakości świadczonych przez nas usług.

Utrzymując wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, co roku podlegamy certyfikacji przeprowadzanej przez niezależne jednostki certyfikujące.

parallax background

Certyfikaty


Od początku działalności firmy przywiązujemy dużą wagę do jakości świadczonych przez nas usług.

Utrzymując wdrożony zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji, co roku podlegamy certyfikacji przeprowadzanej przez niezależne jednostki certyfikujące.

SUPRA BROKERS S.A. informuje, że jest brokerem ubezpieczeniowym.

Wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń na podstawie zezwolenia nr 1966/13 wydanego w dniu 17 lipca 2013 r. i jest wpisana w rejestrze brokerów ubezpieczeniowych pod numerem 00001845/U. SUPRA BROKERS S.A. informuje, że rejestr brokerów ubezpieczeniowych jest dostępny na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:
https://rpu.knf.gov.pl/

 
 

Utrzymujemy międzynarodowy standard systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 i jako jedna z pierwszych firm brokerskich na rynku pracujemy również w oparciu o standard zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO 27001. Pierwsza certyfikacja zgodności z normą 9001 odbyła się już w 2004 roku, a z normą 27001 w 2014 roku.