parallax background

Likwidacja SzkódMożna do nas zgłosić każdą szkodę! Przejmujemy cały proces likwidacji szkód od naszych klientów. Nasi likwidatorzy są do Państwa dyspozycji. Szkody mogą być zgłaszane w każdy dostępny sposób. Także poprzez dedykowany system on-line. Przejęcie likwidacji szkód jest jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiamy sobie sami w SUPRA BROKERS.

parallax background

Likwidacja szkód


Można do nas zgłosić każdą szkodę! Przejmujemy cały proces likwidacji szkód od naszych klientów. Nasi likwidatorzy są do Państwa dyspozycji. Szkody mogą być zgłaszane w każdy dostępny sposób. Także poprzez dedykowany system on-line. Przejęcie likwidacji szkód jest jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiamy sobie sami w SUPRA BROKERS.

Każdy proces likwidacji szkody jest prowadzony przez specjalistę ds. likwidacji szkód.

Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby w tych trudnych chwilach pomóc Ci w likwidacji szkody.

Zapewniamy naszym klientom możliwość bezpośredniego kontaktu z oddelegowanym od nas likwidatorem szkód zarówno komunikacyjnych jak i likwidatorem szkód majątkowych. Każda prowadzona przez nas procedura likwidacji szkody jest procedowana bez zbędnej zwłoki z zachowaniem najwyższych standardów obsługi. Przy likwidacji szkód ściśle współpracujemy z likwidatorami wszystkich zakładów ubezpieczeń.

Cały proces likwidacji szkody podlega naszemu nadzorowi i obejmuje wszystkie czynności od zgłoszenia szkody, poprzez wyjaśnienie okoliczności sprawy aż do momentu wydania decyzji przez ubezpieczyciela.

W każdym zakładzie ubezpieczeń jest oddelegowany dla nas do konsultacji likwidator szkód, dzięki temu likwidacja szkód odbywa się bardzo sprawnie. Wśród wielu usług realizujemy procesy likwidacyjne szkód: komunikacyjnych, medycznych, majątkowych, finansowych, następstw nieszczęśliwych wypadków. Istotnym elementem naszej pracy jest wsparcie naszych klientów podczas wizji lokalnych po szkodzie.

 

Skontaktuj się z nami