parallax background

Likwidacja Szkód ZagranicznychSUPRA BROKERS kładzie bardzo duży nacisk na wysokiej jakości likwidację szkód. Dobre programy ubezpieczeniowe przygotowywane przez naszą Spółkę mają znaczenie, jednak ich jakość można poznać dopiero przy szkodzie, zwłaszcza tej za granicą.

parallax background

Likwidacja szkód zagranicznych


SUPRA BROKERS kładzie bardzo duży nacisk na wysokiej jakości likwidację szkód. Dobre programy ubezpieczeniowe przygotowywane przez naszą Spółkę mają znaczenie, jednak ich jakość można poznać dopiero przy szkodzie, zwłaszcza tej za granicą.

Doskonalimy naszą usługę, korzystamy z najlepszych na rynku narzędzi, a często sami wprowadzamy innowacyjne rozwiązania. Każdy proces likwidacji szkody jest prowadzony przez specjalistę ds. likwidacji szkód.

SUPRA BROKERS podpisała umowy o współpracy z kancelariami prawnymi za granicą, które są dla nas wsparciem w likwidacji szkód poza granicami Polski. Jeżeli nasz Klient uległ wypadkowi w Niemczech i jest poszkodowanym, to wówczas szkodę zgłaszamy z polisy sprawcy zdarzenia. Korzystamy wtedy ze wsparcia niemieckiej kancelarii prawnej, aby cały proces likwidacji szkody za granicą był szybszy, najmniej dotkliwy i możliwie nieangażujący dla naszego Klienta, a odszkodowanie wypłacone w pełnej wysokości.
Jako doświadczony broker ubezpieczeniowy wiemy, że w procesie likwidacji szkody kluczowy jest czas. Dlatego inaczej rozkładamy ciężar naszych działań dla szkody komunikacyjnej, a inaczej dla szkody majątkowej lub OC. Można powiedzieć, że szkody komunikacyjne są ‘szybsze’ i wymagają adekwatnie szybkich działań. Specjaliści SUPRA BROKERS asystują przy każdej szkodzie od momentu przekazania informacji o szkodzie do momentu wypłaty odszkodowania.
Szczególnie wspieramy Klientów przy szkodzie komunikacyjnej od momentu powzięcia o niej wiadomości, poprzez koordynację działań z użytkownikiem pojazdu na miejscu zdarzenia, a kończąc na doprowadzeniu do wypłaty odszkodowania. Spółka często korzysta z usług niezależnych rzeczoznawców, których powołujemy przy szkodach trudniejszych.
Wszystkie usługi dodatkowego wsparcia prawnego i rzeczoznawców są bezpłatne dla naszych Klientów.

Nasi Klienci cenią SUPRA BROKERS za:


Szybkość w przeprowadzeniu likwidacji szkody, w tym za granicą

Bezpłatne wsparcie kancelarii prawnej za granicą

Wsparcie niezależnych rzeczoznawców bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Indywidualne podejście do Klienta: każdy proces likwidacji prowadzony przez dedykowanego pracownika
Od wielu lat proponujemy dla naszych Klientów z sektora finansów publicznych usługę prowadzenia całości spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań na wybór ubezpieczenia w trybie przetargowym, w rygorze ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sektor medyczny to priorytetowy obszar działalności SUPRA BROKERS i od początku działalności podejmowaliśmy różne inicjatywy na korzyść naszych Klientów. Ogromną wagę przywiązujemy do zarządzania ryzykiem, a dzięki między innymi szkoleniom w Stanach Zjednoczonych staliśmy się prekursorem wprowadzania profesjonalnego podejścia do nowoczesnych metod zarządzania ryzykiem w polskich szpitalach, przychodniach i laboratoriach.

Nasi Klienci potwierdzają, że całokształt naszych działań prowadzi do:


zwiększenia bezpieczeństwa naszych Klientów
zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów
zmniejszenia występowania działań niepożądanych
ograniczenia negatywnych skutków działań niepożądanych
oszczędności finansowych dla placówki w odniesieniu do zawieranych umów ubezpieczenia
oszczędności finansowych w perspektywie długoterminowej jako rezultat działania systemu zarządzania ryzykiem.

 

Skontaktuj się z nami