parallax background

Przedsiębiorstwa


Dokładnie realizujemy wszystkie podstawowe elementy procesu analizy ryzyka wraz ze specjalistyczną wiedzą dotyczącej danego sektora.

 
W zakresie usług brokerskich tak samo przedsiębiorstwa i podmioty branży publicznej wymagają od naszych pracowników pełnego zaangażowania, wiedzy i dbałości o szczegóły obsługi brokerskiej. Dla przedsiębiorstw nasza działalność dotyczy organizacji i obsługi ochrony ubezpieczeniowej w zakresie rozpoznania ryzyka, oszacowania ryzyka i majątku, minimalizacji ryzyka, kontroli wdrożenia.
W zakresie usług brokerskich tak samo przedsiębiorstwa i podmioty branży publicznej wymagają od naszych pracowników pełnego zaangażowania, wiedzy i dbałości o szczegóły obsługi brokerskiej. Dla przedsiębiorstw nasza działalność dotyczy organizacji i obsługi ochrony ubezpieczeniowej w zakresie rozpoznania ryzyka, oszacowania ryzyka i majątku, minimalizacji ryzyka, kontroli wdrożenia.

Realizowany zakres ubezpieczeń dla przedsiębiorstw:


Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do posiadanego majątku jak i do prowadzonej działalności

Ubezpieczeń komunikacyjnych posiadanej floty pojazdów osobowych, ciężarowych jak i specjalistycznych

Ubezpieczeń maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk lub od uszkodzeń

Ubezpieczeń sprzętu elektronicznego

Ubezpieczeń ryzyk budowy i montażu

Ubezpieczeń członków zarządu i kluczowych managerów – D&O

Ubezpieczeń finansowych tj. gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, gwarancji specjalistycznych czy ubezpieczeń należności

Ubezpieczeń personelu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczeń grupowych na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych, w tym także implementacji PPK
Szczegółowy program ubezpieczenia przedsiębiorstwa wykonywany jest w następstwie audytu, jaki przeprowadzamy na wstępie. Po akceptacji wyników audytu przystępujemy do przygotowania programu ubezpieczenia.
Szczegółowy program ubezpieczenia przedsiębiorstwa wykonywany jest w następstwie audytu, jaki przeprowadzamy na wstępie. Po akceptacji wyników audytu przystępujemy do przygotowania programu ubezpieczenia.

Branża budowlana

Realizacja usług brokerskich w branży budowniczej to specjalistyczny dział ubezpieczeń, które realizowane są w SUPRA BROKERS SA dla naszych Klientów. Oprócz ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności przedsiębiorstwa budowlane szukają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia prowadzonych przez swoje przedsiębiorstwa inwestycji budowlanych czy posiadanego, specjalistycznego parku maszyn, urządzeń czy pojazdów specjalistycznych.
Dla wielu naszych przedsiębiorców z tej branży równie istotne jest zabezpieczenie realizacji inwestycji w zakresie ubezpieczeń finansowych, czyli gwarancji ubezpieczeniowych. Ta działalność po naszej stronie generuje szereg specjalistycznych czynności brokerskich dla prawidłowej oceny ryzyka.

Grupy ubezpieczeń realizowane w tej materii to:


Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności

Ubezpieczenia D&O zarządu i dyrekcji

Ubezpieczenia komunikacyjne w tym pojazdów specjalistycznych

Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu

Ubezpieczenia gwarancji finansowych: należytego wykonania i usunięcia wad i usterek, gwarancji wadialnych, zwrotu zaliczek

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Branża meblarska

Branża meblarska ma bardzo ważne miejsce w portfelu usług Supra Brokers. Z wielką odpowiedzialnością podchodzimy do realizacji usług dla Klientów z tego segmentu. Tu wielką rolę odgrywa prawidłowa ocena ryzyka pod względem ogniowym katastroficznym.
Prawidłowe wyliczenie wskaźnika PML (potential maximum loss) jest wymagającym zadaniem dla tego rodzaju klientów. Z dumą obsługujemy najważniejsze podmioty branży meblarskiej w Polsce. Wiele lat doświadczeń w SUPRA BROKERS SA dla firm meblarskich wytworzyło sporo dobrych praktyk realizowanych skutecznie w zakresie ubezpieczeń. Posiadane listy referencyjne z tej branży są dowodem należycie wykonanych usług.
Obok czynności związanych z prawidłową oceną ryzyka, obsługi prac związanych z wyłonienieniem najlepszej oferty kluczową rolą w sytuacjach krytycznych spełnia prawidłowa realizacja procesów szkodowych dla naszych klientów. To jest ważne dla każdego klienta. Dla klientów z branż gdzie jedno mało zaprószenie ognia i brak dobrze skonstruowanej oferty i opieszałość w likwidacji szkód może zakończyć działalność podmiotu w tym zakresie, są to bardzo ważne elementy serwisu brokerskiego.

 

Skontaktuj się z nami