parallax background

PrzedsiębiorstwaDokładnie realizujemy wszystkie podstawowe elementy procesu analizy ryzyka wraz ze specjalistyczną wiedzą dotyczącej danego sektora.

parallax background

Przedsiębiorstwa


Dokładnie realizujemy wszystkie podstawowe elementy procesu analizy ryzyka wraz ze specjalistyczną wiedzą dotyczącej danego sektora.

 

 
W zakresie usług brokerskich tak samo przedsiębiorstwa i podmioty branży publicznej wymagają od naszych pracowników pełnego zaangażowania, wiedzy i dbałości o szczegóły obsługi brokerskiej. Dla przedsiębiorstw nasza działalność dotyczy organizacji i obsługi ochrony ubezpieczeniowej w zakresie rozpoznania ryzyka, oszacowania ryzyka i majątku, minimalizacji ryzyka, kontroli wdrożenia.
W zakresie usług brokerskich tak samo przedsiębiorstwa i podmioty branży publicznej wymagają od naszych pracowników pełnego zaangażowania, wiedzy i dbałości o szczegóły obsługi brokerskiej. Dla przedsiębiorstw nasza działalność dotyczy organizacji i obsługi ochrony ubezpieczeniowej w zakresie rozpoznania ryzyka, oszacowania ryzyka i majątku, minimalizacji ryzyka, kontroli wdrożenia.

Realizowany zakres ubezpieczeń dla przedsiębiorstw:


Ubezpieczenia majątku przedsiębiorstwa

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do posiadanego majątku jak i do prowadzonej działalności

Ubezpieczeń komunikacyjnych posiadanej floty pojazdów osobowych, ciężarowych jak i specjalistycznych

Ubezpieczeń maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk lub od uszkodzeń

Ubezpieczeń sprzętu elektronicznego

Ubezpieczeń ryzyk budowy i montażu

Ubezpieczeń członków zarządu i kluczowych managerów – D&O

Ubezpieczeń finansowych tj. gwarancji należytego wykonania, usunięcia wad i usterek, gwarancji specjalistycznych czy ubezpieczeń należności

Ubezpieczeń personelu w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczeń grupowych na życie oraz ubezpieczeń zdrowotnych, w tym także implementacji PPK
Szczegółowy program ubezpieczenia przedsiębiorstwa wykonywany jest w następstwie audytu, jaki przeprowadzamy na wstępie. Po akceptacji wyników audytu przystępujemy do przygotowania programu ubezpieczenia.
Szczegółowy program ubezpieczenia przedsiębiorstwa wykonywany jest w następstwie audytu, jaki przeprowadzamy na wstępie. Po akceptacji wyników audytu przystępujemy do przygotowania programu ubezpieczenia.

Branża budowlana

Realizacja usług brokerskich w branży budowniczej to specjalistyczny dział ubezpieczeń, które realizowane są w SUPRA BROKERS SA dla naszych Klientów. Oprócz ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności przedsiębiorstwa budowlane szukają ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia prowadzonych przez swoje przedsiębiorstwa inwestycji budowlanych czy posiadanego, specjalistycznego parku maszyn, urządzeń czy pojazdów specjalistycznych.
Dla wielu naszych przedsiębiorców z tej branży równie istotne jest zabezpieczenie realizacji inwestycji w zakresie ubezpieczeń finansowych, czyli gwarancji ubezpieczeniowych. Ta działalność po naszej stronie generuje szereg specjalistycznych czynności brokerskich dla prawidłowej oceny ryzyka.

Grupy ubezpieczeń realizowane w tej materii to:


Ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności

Ubezpieczenia D&O zarządu i dyrekcji

Ubezpieczenia komunikacyjne w tym pojazdów specjalistycznych

Ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu

Ubezpieczenia gwarancji finansowych: należytego wykonania i usunięcia wad i usterek, gwarancji wadialnych, zwrotu zaliczek

Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń

Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Branża meblarska

Branża meblarska ma bardzo ważne miejsce w portfelu usług Supra Brokers. Z wielką odpowiedzialnością podchodzimy do realizacji usług dla Klientów z tego segmentu. Tu wielką rolę odgrywa prawidłowa ocena ryzyka pod względem ogniowym katastroficznym.
Prawidłowe wyliczenie wskaźnika PML (potential maximum loss) jest wymagającym zadaniem dla tego rodzaju klientów. Z dumą obsługujemy najważniejsze podmioty branży meblarskiej w Polsce. Wiele lat doświadczeń w SUPRA BROKERS SA dla firm meblarskich wytworzyło sporo dobrych praktyk realizowanych skutecznie w zakresie ubezpieczeń. Posiadane listy referencyjne z tej branży są dowodem należycie wykonanych usług.
Obok czynności związanych z prawidłową oceną ryzyka, obsługi prac związanych z wyłonienieniem najlepszej oferty kluczową rolą w sytuacjach krytycznych spełnia prawidłowa realizacja procesów szkodowych dla naszych klientów. To jest ważne dla każdego klienta. Dla klientów z branż gdzie jedno mało zaprószenie ognia i brak dobrze skonstruowanej oferty i opieszałość w likwidacji szkód może zakończyć działalność podmiotu w tym zakresie, są to bardzo ważne elementy serwisu brokerskiego.

 

Skontaktuj się z nami