ISTOTA UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH A TRIGGER CZASOWY „ACT COMMITTED”.

„RYZYKA PRAWNE WSPÓŁCZESNEJ PLACÓWKI MEDYCZNEJ. ROSZCZENIA, AGRESYWNY PACJENT, RENOMA SZPITALA.”
16 maja, 2019
SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA SZTAFETY SUPRA BROKERS W BIEGU FIRMOWYM 18 MAJA WE WROCŁAWIU
23 maja, 2019
„RYZYKA PRAWNE WSPÓŁCZESNEJ PLACÓWKI MEDYCZNEJ. ROSZCZENIA, AGRESYWNY PACJENT, RENOMA SZPITALA.”
16 maja, 2019
SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA SZTAFETY SUPRA BROKERS W BIEGU FIRMOWYM 18 MAJA WE WROCŁAWIU
23 maja, 2019

Istota ubezpieczeń wzajemnych a trigger czasowy „act committed”. Szanse i zagrożenia reasekuracji Związku Wzajemności Członkowskiej – to tytuł wystąpienia Prezesa Zarządu Supra Brokers na VII Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitali odbywającej się 16-ego maja w Zamościu. Podczas konferencji odbędzie się także Panel dyskusyjny pt.” Reformy systemu ochrony zdrowia 2019 – wyzwania” –  moderowany przez Prezesa Polskiej Federacji Szpitali Jarosława J. Fedorowskiego. Ministra Zdrowia na konferencji będzie reprezentować p.minister Józefa Szurek Żelazko, z ramienia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzeja Jacyny, będzie Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Daniel Rutkowski. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Lubelskiego Oddziału NFZ, Wojewody Lubelskiego, Marszałka woj. lubelskiego. Po raz pierwszy uczestnikami konferencji będą również goście z Ukrainy reprezentujący Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na Wołyniu.

Comments are closed.