Kolejny rok Supra Brokers w polskim tenisie

Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia
7 kwietnia, 2021
Rozdanie Nagród Gospodarczych ZPP 2021 roku. Supra Brokers uhonorowana podczas gali 10-lecia powstania Związku
25 czerwca, 2021
Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia
7 kwietnia, 2021
Rozdanie Nagród Gospodarczych ZPP 2021 roku. Supra Brokers uhonorowana podczas gali 10-lecia powstania Związku
25 czerwca, 2021

Szanowni Państwo,

We wczorajszym (20 maja 2021 r.) wydaniu Gazety Wyborczej-Wrocław ukazał się artykuł autorstwa Jacka Harłukowicza zatytułowany „‚Układ Wrocławski’ w sporcie. Jak Adam Hofman został ‚olimpijczykiem’ i przejął władzę nad polskim tenisem”, w którym jak część tego „układu” wymienione zostało kierownictwo firmy Supra Brokers, które w 2020 roku podpisało z Polskim Związkiem Tenisowym umowę o współpracy.

Jako zarząd spółki pragniemy z całą mocą sprzeciwić się narracji „artykułu”. Autorowi nie przeszkadza, że pomiędzy opisywanymi przez niego wydarzeniami dot. Adama Hofmana, które miały miejsce w 2017 roku, a podpisaniem wspomnianej wyżej umowy upłynęły 3 lata, więc te dwa fakty nie mają i nie mogły mieć ze sobą związku! Jackowi Harłukowiczowi nie przeszkadzała też posiadana wiedza, że kierownictwo Supry Brokers nie miała nic wspólnego z opisywanymi w tekście, a dotyczącymi Adama Hofmana wydarzeniami.

 

Aby ułatwić Państwu wyrobienie sobie własnego zdania na ten temat, przesyłamy w całości odpowiedź, jaką uzyskał Jacek Harłukowicz przed publikacją tekstu:

„W związku z pytaniami skierowanymi do mojego Klienta – Spółki Supra Brokers SA, poniżej przedstawiam odpowiedzi na wszystkie te z Pańskich pytań, na które Spółka może udzielić odpowiedzi bez naruszenia tajemnicy handlowej, do której zachowania jest zobowiązana (szczegóły kontraktu). Pełnomocnictwo do udzielenia odpowiedzi uprzejmie przedstawiam w załączeniu. 

 

  1. Spółki Grupy Supra aktywnie wspierają różne dyscypliny sportowe od wielu lat. Inwestowaliśmy i inwestujemy w piłkę nożną, zapasy, gimnastykę artystyczną, tenis oraz koszykówkę. Umowa pomiędzy SUPRA BROKERS S.A. a PZT zawarta została w dniu 25 maja 2020 r.
  2. Prezes Zarządu spółki Pan Marcin Foryś jest od 35 lat pasjonatem tenisa, wspierającym tę dyscyplinę sportu co najmniej od lat 13, także z uwagi na sukcesy swojej córki, grającej pod egidą PZT, ITF oraz WTA.
  3. Z uwagi na swoje zainteresowania, inicjatorem zaangażowania Supry w działanie PZT był Prezes Marcin Foryś, zaś ze strony PZT rozmowy prowadził Pan Tomasz Iwański wiceprezes AZS Łódź –Trener Główny PZT.
  4. Szczegóły kontraktu z PZT nie są jawne, możemy potwierdzić, że umowa jest aktywna.
  5. Z perspektywy rocznego obowiązywania umowy, władze Spółki Supra Brokers uważają, że w świetle ostatnich sukcesów polskich tenisistek i tenisistów, decyzja o współpracy z PZT była niezwykle trafna i bardzo dobrze wpisuje się w strategię firmy.

  

Szanowny Panie Redaktorze, 

 

mój Klient postanowił odpowiedzieć na Pana pytania w dobrej wierze, mimo że jak Pan doskonale wie, w żadnym wypadku nie jest do tego zobligowany. Mój Klient uznał, że nie ma w tej sprawie nic do ukrycia, a jest wręcz dumny z prowadzonej działalności na rzecz rozwoju polskiego sportu. Tym samym ufamy, że przedstawione pytania mają na celu przedstawienie osiągnięć ostatnich sukcesów polskich tenisistek i tenisistów oraz pokreślenie znaczenia wsparcia polskich firm i instytucji w rozwój polskiego sportu, co z kolei zachęci również inne podmioty do wspierania wysiłków polskich sportowców na arenie krajowej i międzynarodowej. 

 Nie sposób jednak nie zauważyć, że dotychczasowe Pana publikacje, w których wymieniał Pan z nazwy Firmę Supra Brokers wpisywały Firmę w kontekst, z którym nie miała ona nic wspólnego. W sposób istotny godziło to w wizerunek i interes spółki, a także przekładało się na utrudnienia w codziennej działalności. Wtedy władze spółki podjęły decyzję o rezygnacji z obrony wizerunku na drodze prawnej.

 Teraz jednak zmuszony jestem Pana poinformować, że jeśli i tym razem Firma pojawi się w kontekście sprzecznym z faktami i godzącym w interes, i wizerunek Spółki, zmuszeni będziemy do podjęcia zdecydowanych kroków prawnych.”

 

Ufamy, że przedstawione okoliczności pozwolą Państwu na obiektywną ocenę faktów przedstawionych w artykule.

 

Z poważaniem,

Marcin Foryś

Prezes Zarządu SUPRA BROKERS S.A.

Comments are closed.