Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim