Usługa ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego SWZ nr 221/2021/Białystok