SWZ nr ZP.271.18..2021 USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY PSARY WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI