Witamy w

Niestety używasz starej wersji Internet Explorera, dla której wsparcia nie oferujemy. Prosimy zainstaluj najnowszą wersję (11+), bądź skorzystaj z innej przeglądarki.
SupraBrokers Logo

CSR

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Supra Brokers

Od początku działalności spółki Supra Brokers przyjęliśmy założenia iż będziemy lepiej odpowiadać na potrzeby interesariuszy oraz rozwijać swoją działalność w oparciu o ustalony system wartości. Przyjęliśmy trzy fundamenty naszej działalności społecznej: etyczne prowadzenie biznesu, rozwój wiedzy i współpraca z ludźmi oraz służba społeczeństwu.

Wizja działań CSR Supra Brokers

Tworzenie najlepszych warunków do rozwoju firmy Supra Brokers jako brokera ubezpieczeniowego przyjaznego dla odpowiedzialnego, innowacyjnego i konkurencyjnego biznesu.

Realizacja Wizji Supra Brokers opiera się na współpracy z Partnerami. Wymaga w szczególności podniesienia świadomości oraz zwiększenia odpowiedzialności uczestników rynku w zakresie szans i korzyści ze stosowania strategii oraz instrumentów CSR. Wymaga również synergii i wykorzystywania elastycznych mechanizmów finansowych w ramach prowadzonych działań.

W polityce działań CSR przyjęliśmy główne postulaty CSR Europe dotyczące:

  1. Biznesu i praw człowieka
  2. Innowacyjnych modeli biznesowych u podstaw piramidy
  3. CSR w dziedzinie edukacji i szkoleń
  4. Zrównoważonego podejścia do zamówień publicznych
  5. Zasad CSR w umowach handlowych
  6. Odpowiedzialności Spółki za wpływ naszych działań na społeczeństwo
  7. Kapitału społecznego i kapitału ludzkiego

Inicjatywy CSR Supra Brokers

Odpowiedzialność Społeczna ma dla nas wymiar strategiczny. Angażujemy się w wiele inicjatyw zgodnych z przyjętymi przez nas fundamentami działalności społecznej.

czytaj więcej ...