parallax background

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym.

1. Administratorem danych osobowych jest Supra Brokers S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Aleja Śląska 1, 54 – 118 Wrocław. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej iod@suprabrokers.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 71 777 04 00 lub pisemnie na adres siedziby spółki.
2. Zakres przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu obejmuje: imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, jeżeli został podany w treści wiadomości. Dane te będą przetwarzane w celu zainicjowania kontaktu i uzyskania informacji zwrotnej ze strony Supra Brokers S.A.
3. Podanie danych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do zainicjowania kontaktu za jego pośrednictwem i uzyskania informacji zwrotnej.
4. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych będzie uprzednio wyrażona zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, gdy nie zostanie cofnięta wyrażona dobrowolnie zgoda.
6. Dane osobowe mogą być ujawniane uprawnionym pracownikom oraz odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, Podmioty którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców którzy świadczą takie usługi jak: obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa księgowa.
7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.

 

Skontaktuj się z nami