SUPRA BROKERS PARTNEREM KONGRESU PORTÓW LOTNICZYCH SKY&MORE W RZESZOWIE 30-TY MAJA.

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA SZTAFETY SUPRA BROKERS W BIEGU FIRMOWYM 18 MAJA WE WROCŁAWIU
23 maja, 2019
SYNERGIA BIZNESU, NAUKI I SAMORZĄDU – JAK JĄ OSIĄGNĄĆ? DEBATA W CZASIE FORUM REGIONÓW PODCZAS FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY
2 września, 2019
SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA SZTAFETY SUPRA BROKERS W BIEGU FIRMOWYM 18 MAJA WE WROCŁAWIU
23 maja, 2019
SYNERGIA BIZNESU, NAUKI I SAMORZĄDU – JAK JĄ OSIĄGNĄĆ? DEBATA W CZASIE FORUM REGIONÓW PODCZAS FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY
2 września, 2019

30-ego maja w Rzeszowie odbędzie się Kongres Portów Lotniczych Sky&More. Brokera ubezpieczeniowego Supra Brokers S.A. jako Prelegent, Ekspert oraz jako Uczestnik reprezentować będzie Pan Jacek Kopacz Wiceprezes Zarządu Supra Brokers S.A.. Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat sytuacji, aktualnych wyzwań oraz kierunków rozwoju branży lotniczej w Polsce i Europie. Zapraszamy.

Comments are closed.