SYNERGIA BIZNESU, NAUKI I SAMORZĄDU – JAK JĄ OSIĄGNĄĆ? DEBATA W CZASIE FORUM REGIONÓW PODCZAS FORUM EKONOMICZNEGO W KRYNICY

SUPRA BROKERS PARTNEREM KONGRESU PORTÓW LOTNICZYCH SKY&MORE W RZESZOWIE 30-TY MAJA.
28 maja, 2019
FUNDAMENTY NOWEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE – EWOLUCJA CZY REWOLUCJA?
2 września, 2019
SUPRA BROKERS PARTNEREM KONGRESU PORTÓW LOTNICZYCH SKY&MORE W RZESZOWIE 30-TY MAJA.
28 maja, 2019
FUNDAMENTY NOWEGO SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE – EWOLUCJA CZY REWOLUCJA?
2 września, 2019

Wśród tematów XIII już Forum Regionów nie zabraknie tematów z zakresu zrównoważonego rozwoju miast, wykorzystania funduszy europejskich, poprawy jakości życia mieszkańców, nowych inwestycji czy rozwoju infrastruktury w regionach. Zapraszamy na debatę z udziałem Prezesa Zarządu Supra Brokers S.A.: Rozwój regionu zależy od wielu czynników, w szczególności od prawidłowej współpracy samorządu, biznesu, organizacji naukowo-badawczych i NGO. Od 2007 roku integralną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Regionów – platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych i elit regionalnych z Europy Środkowo-Wschodniej z biznesem i środowiskiem naukowym. Forum Regionów to okazja do podzielenia się doświadczeniami oraz nawiązania partnerskich kontaktów.

Comments are closed.