SUPRA BROKERS S.A. – SPÓŁKA WKRACZA W NOWY ETAP DZIAŁALNOŚCI

XV FORUM RYNKU ZDROWIA – SUPRA BROKERS S.A. SPONSOREM GŁÓWNYM. WYWIAD Z RAFAŁEM HOLANOWSKIM PREZESEM ZARZADU SUPRA BROKERS
30 października, 2019
VII DOLNOŚLĄSKI KONGRES SAMORZĄDOWY
15 listopada, 2019
XV FORUM RYNKU ZDROWIA – SUPRA BROKERS S.A. SPONSOREM GŁÓWNYM. WYWIAD Z RAFAŁEM HOLANOWSKIM PREZESEM ZARZADU SUPRA BROKERS
30 października, 2019
VII DOLNOŚLĄSKI KONGRES SAMORZĄDOWY
15 listopada, 2019

Spółka Supra Brokers S.A. świętująca niedawno 20-lecie istnienia wkracza w nowy etap rozwoju którego kierunek wyznacza ekspansja na nowe rynki i nowe obszary działalności. Z wyzwaniami, jakie wiążą się z tymi działaniami, łączą się zmiany personalne w Spółce: dotychczasowy Prezes Zarządu Supra Brokers S.A. Rafał Holanowski z dniem 6 listopada przestał pełnić swoją funkcję. Do czasu wyłonienia nowego Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje Zarząd Spółki. Rafał Holanowski wraz z zespołem wprowadził firmę Supra Brokers S.A. na najwyższe miejsca w rankingu najważniejszych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce. Dziś Supra Brokers jest największym brokerem ubezpieczeniowym sektora medycznego. Supra Brokers S.A. od 20 lat z sukcesem obsługuje sektor finansów publicznych będąc liderem wśród brokerów w Polsce w zakresie ochrony ubezpieczeniowej jednostek medycznych jak i samorządowych. Spółka z powodzeniem obsługuje również sektor nauki, edukacji i sportu, biznes komercyjny i transportowy będąc solidnym partnerem ponad tysiąca podmiotów gospodarczych. #Supra Brokers, #broker ubezpieczeniowy, #nowy etap działalności #rozwój

Comments are closed.