VII DOLNOŚLĄSKI KONGRES SAMORZĄDOWY

SUPRA BROKERS S.A. – SPÓŁKA WKRACZA W NOWY ETAP DZIAŁALNOŚCI
7 listopada, 2019
SUPRA BROKERS JEST PARTNEREM WYDARZENIA: „II KONCERT CHARYTATYWNY Z CYKLU WIELCY ARTYŚCI MAŁYM PACJENTOM” NA RZECZ INSTYTUTU „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
20 listopada, 2019
SUPRA BROKERS S.A. – SPÓŁKA WKRACZA W NOWY ETAP DZIAŁALNOŚCI
7 listopada, 2019
SUPRA BROKERS JEST PARTNEREM WYDARZENIA: „II KONCERT CHARYTATYWNY Z CYKLU WIELCY ARTYŚCI MAŁYM PACJENTOM” NA RZECZ INSTYTUTU „POMNIK-CENTRUM ZDROWIA DZIECKA”
20 listopada, 2019

Już w najbliższą środę, 20 listopada odbędzie z udziałem Supra Brokers VII Dolnośląski Kongres Samorządowy, organizowany pod hasłem „Silny Samorząd – Silne Państwo”.

Motywem przewodnim Kongresu są zagadnienia związane z rolą i znaczeniem samorządu terytorialnego u progu zmian zachodzących we współczesnej Polsce.

Samorządowcy, przedstawiciele administracji rządowej, naukowcy, działacze organizacji pozarządowych oraz eksperci porozmawiają o rozwoju transportu i kolei oraz o walce ze smogiem w kontekście ekologii na Dolnym Śląsku. Poruszone zostaną również kwestie ochrony zdrowia i związanych z nią wyzwań.

Dolnośląski Kongres Samorządowy cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Siódma edycja zgromadziła grono ponad 600 osób zainteresowanych istotą i kondycją samorządności w Polsce.

– Zasługi samorządu terytorialnego dla rozwoju kraju są niepodważalne. To właśnie tutaj, na dole, w mozolnym trudzie i dzięki ciężkiej pracy, wykuwa się autentyczna siła Polski i jej przyszłość. Obwodnice, hale sportowo-rekreacyjne, nowe żłobki i przedszkola, szkoły, boiska sportowe, koleje, tysiące zrealizowanych potrzeb – to niepodważalne osiągnięcia samorządu, z których dumni są wszyscy Polacy. Najlepszym tego przykładem jest Dolny Śląsk – mówił marszałek Cezary Przybylski.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany myśli na temat najistotniejszych wyzwań, przed jakimi stoją samorządy w Polsce. Była to również szansa dla samorządowców z województwa dolnośląskiego do rzeczowej rozmowy o przyszłości wspólnot lokalnych, perspektywach ich rozwoju oraz szansach i zagrożeniach, które przed nimi stoją.

Dzisiejsze wydarzenie podzielone było na 3 panele tematyczne moderowane przez Agnieszkę Gozdyrę z telewizji Polsat News, Bogusława Chrabotę – redaktora naczelnego dziennika Rzeczpospolita oraz Agnieszkę Kapłon z TVP3 Wrocław. Zebrani debatowali podczas trzech paneli tematycznych:


•    „Miejsce samorządu terytorialnego we współczesnej Polsce” – z udziałem marszałka Cezarego Przybylskiego, Roberta Raczyńskiego – Prezydenta Lubina, Ireny Krzyszkiewicz – Burmistrza Góry, prof. dr hab. Kazimierza Kika z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wicewojewody dolnośląskiego Jarosława Kresy.


•    „Eko-Dolny Śląsk” – z udziałem wicemarszałka Grzegorza Macko, Tymoteusza Myrdy – Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Dariusza Stasiaka – Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Tomasza Kulczyńskiego – Burmistrza Chocianowa, Julii Rokickiej – Działaczki społecznej, Współzałożycielki Stowarzyszenia Biorecykling, Bartosza Huzarskiego – trenera i założyciela Huzar Bike Academy, Radnego Powiatu Wrocławskiego, organizatora cyklu wyścigów „Via Dolny Śląsk”


•    „Zdrowie, onkologia, psychiatria” – z udziałem wicemarszałka Marcina Krzyżanowskiego, Marioli Kośmider – Radnej Rady Miejskiej Polkowice, prof. dr hab. n. med. Andrzeja Kiejny – Eksperta ds. psychiatrii, dr hab. n. med. Adama Maciejczyka – Dyrektora Naczelnego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, Katarzyny Kapuścińskiej – Dyrektora Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu oraz Zbigniewa Terka – Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ


Pierwszy panel zdominowała dyskusja o jakości samorządu w Polsce i efektach współpracy samorządów różnych szczebli podczas realizowania swoich celów i zadań. Uczestnicy wskazywali również potrzebę współpracy przedstawicieli samorządów z władzą centralną, a także środowiskami gospodarczymi, naukowymi i organizacjami pozarządowymi. Istotnym tematem była również potrzeba utrwalania i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego, którego istnienie jest warunkiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania samorządów. – Rząd powinien uwolnić energię samorządów! – apelował Robert Raczyński – Prezydent Lubina– Dobro Państwa jest wartością nadrzędną w naszej pracy. Mamy jednak do wykonania konkretne zadania. Dlatego potrzebujemy narzędzi i środków do ich realizacji. Musimy robić wszystko, aby mieszkańcy mieli poczucie, że mają wpływ na procesy zachodzące w ich miastach, miasteczkach i wsiach – podsumował dyskusję marszałek Cezary Przybylski.

Kolejny panel dyskusyjny poświęcony był tematyce ochrony środowiska, a w szczególności zagadnieniom niskoemisyjnych form transportu, czystego powietrza oraz gospodarki odpadami. Dzisiejsze wyzwanie w tym obszarze, w ocenie wicemarszałka Grzegorza Macko, to przede wszystkim odpowiedzialne gospodarowanie odpadami.  – Problem należy rozwiązywać systemowo i tu niezwykle istotne jest zadeklarowane wsparcie ze strony rządu – ocenił wicemarszałek podczas dyskusji.  – Walka ze smogiem to walka na terenie całego regionu, nie tylko w pojedynczych miastach, które obserwujemy na mapach opisujących największe zanieczyszczenie – dodał radny Dariusz Stasiak. Zdaniem Tymoteusza Myrdy, członka zarządu województwa, w zakresie walki o czyste powietrze jednym z kluczowych narzędzi jest rozwój transportu kolejowego. – Pamiętajmy tylko, że samorząd województwa odpowiada za rozwój kolei regionalnej, a nie tej na szczeblu miejskim, powiatowym i gminnym. Dlatego potrzebujemy dobrej współpracy z samorządami, które powinny we własnym zakresie zapewnić transport podróżnych do miejsc gdzie będą mogli przesiąść się do pociągu – wyjaśniał Tymoteusz Myrda.

Tematem ostatniego panelu była opieka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem opieki onkologicznej i psychiatrycznej. Samorząd województwa ma w tym zakresie niezwykle istotne zadania. Oprócz prowadzenia szpitali ma również za zadanie wdrażać akcje profilaktyczne, które powinny edukować, a jednocześnie minimalizować przyszłe zagrożenia związane z koniecznością leczenia mieszkańców regionu. – Staramy się zachęcać przyszłą kadrę medyczną do podjęcia pracy w regionie, w naszych placówkach. Służą temu rozmaite programy, jak na przykład ten skierowany do studentów pielęgniarstwa – zauważył wicemarszałek Marcin Krzyżanowski. Ale oprócz licznych inwestycji w infrastrukturę szpitalną, które od kilku lat możemy obserwować na Dolnym Śląsku, paneliści zwrócili uwagę na inne zagadnienie ściśle związane z funkcjonowaniem szpitali. – Oprócz szkolenia lekarzy nie zapominajmy o edukowaniu pozostałych pracowników szeroko pojętego systemu ochrony zdrowia. Mam tu na myśli opiekunów medycznych, a także całą kadrę administracyjną. Dopiero wtedy będziemy mogli mówić o odpowiednim poziomie świadczenia usług medycznych w regionie – mówił dr Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Podczas dyskusji nie zabrakło szerokiej debaty o finansowaniu służby zdrowia. – Odpowiadając na potrzeby rynku staramy się dokładać do systemu coraz więcej środków. Jesteśmy świadomi skali wyzwań przed którymi stoimy – zauważył Zbigniew Terek kierujący dolnośląskim oddziałem NFZ.”

Comments are closed.