Szpital płaci odszkodowanie za błąd medyczny, ale go nie rozliczy w podatku

Supra Brokers sponsorem głównym XVIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie
24 października, 2022
Wesołych Świąt
16 grudnia, 2022

Źródło: https://www.rp.pl/podatki/art37363911-szpital-placi-odszkodowanie-za-blad-medyczny-ale-go-nie-rozliczy-w-podatku

„Kwoty wypłacone pacjentowi, który wygrał ze szpitalem proces o błąd medyczny, nie są kosztem w CIT”.

Kwoty odszkodowań wypłacone przez szpitale ze środków własnych, kiedy wyczerpana jest suma gwarancyjna polisy odpowiedzialności cywilnej działalności leczniczej, nie są kosztem CIT dla szpitala – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, kończąc spór szpitala klinicznego z Poznania z Urzędem Skarbowym. Sprawa z pozoru prosta. Szpital przegrał z pacjentem spór w sądzie, w efekcie czego musiał zapłacić odszkodowanie za błąd medyczny.

Okazało się, że posiadana polisa odpowiedzialności cywilnej nie wystarcza na pokrycie roszczenia poszkodowanego. Szpital więc musiał dopłacić brakującą różnicę z wyroku sądowego ze środków własnych. Brakującą kwotę odszkodowania, zadośćuczynienia, comiesięcznej renty wraz z odsetkami i kosztami procesu szpital chciał zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zanim to zrobił, zadał pytanie urzędowi skarbowemu o takie zakwalifikowanie kosztów. Ten kategorycznie zaprzeczył, tłumacząc że podstawą działania tutaj są przepisy kodeksu cywilnego, które mają charakter odszkodowawczy i wynikają z wadliwie wykonanej usługi medycznej. Podstawą takiej interpretacji jest art.16 ust.1 pkt 22 ustawy o CIT.

Jakby sprawa prosta. Szpital jednak zaskarżył tę decyzję w WSA w pierwszej instancji gdzie, o dziwo wygrał, podnosząc ten sam przepis poprzez stwierdzenie, że szpital prowadzi specyficzną działalność uregulowaną ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szpital wg tej interpretacji nie prowadzi działań usługowych, nie wykonuje robót, nie dostarcza towarów. Tak więc wszystkie działania szpitala w tym przypadku, w tym wydatki poniesione za błąd medyczny są poniesione w uzasadnionym celu tj. zachowania źródła przychodu. Kończąc wątek wokandy ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny nie podtrzymał decyzji niższej instancji argumentując słowami sędzi NSA Małgorzaty Wolf-Kalamala, że należności orzeczone na rzecz pacjentów są wynikiem właśnie nieprawidłowego wykonywania przez szpital obowiązków skutkujących odpowiedzialnością deliktową. A to oznacza, że nie może przyczynić się do wzrostu przychodów.

Te prawnicza analiza ma wskazać zarządzającym polskimi szpitalami, jak istotnym elementem jest ochrona przed sytuacją leżącą u podstaw opisanej sytuacji, a mianowicie wyczerpania sumy gwarancyjnej polisy odpowiedzialności cywilnej działalności leczniczej i zignorowanie argumentów do zawarcia polis nadwyżkowych.

Nikogo zbytnio nie trzeba przekonywać po lekturze artykułu i naszej opinii, że wchodzenie w spór z fiskusem jest wysoce niebezpiecznie. Zatem zachęcamy wszystkich klientów do rozmów z naszymi przedstawicielami o nadwyżkowej polisie odpowiedzialności cywilnej podmiotu medycznego, wykonującego działalność leczniczą.

Tego typu przypadki rozpoznawane są przez naszych specjalistów, radców prawnych prowadzących Szpitalną Akademię Wiedzy https://elearning.suprabrokers.pl/ gdzie można zapoznać się z najnowszą oceną i analizą prawną tego typu przypadków. Można także odbyć szkolenia, do jakich realizowania każdy lekarz posiadające czynne prawo do zawodu jest rokrocznie zobowiązany.

 

Marcin Foryś
Marcin Foryś
Prezes Zarządu Supra Brokers S.A.

Komentarze są wyłączone.