Szpital płaci odszkodowanie za błąd medyczny, ale go nie rozliczy w podatku

Supra Brokers sponsorem głównym XVIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie
24 października, 2022
Wesołych Świąt
16 grudnia, 2022
Supra Brokers sponsorem głównym XVIII Forum Rynku Zdrowia w Warszawie
24 października, 2022
Wesołych Świąt
16 grudnia, 2022

Źródło: https://www.rp.pl/podatki/art37363911-szpital-placi-odszkodowanie-za-blad-medyczny-ale-go-nie-rozliczy-w-podatku

„Kwoty wypłacone pacjentowi, który wygrał ze szpitalem proces o błąd medyczny, nie są kosztem w CIT”.

Kwoty odszkodowań wypłacone przez szpitale ze środków własnych, kiedy wyczerpana jest suma gwarancyjna polisy odpowiedzialności cywilnej działalności leczniczej, nie są kosztem CIT dla szpitala – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, kończąc spór szpitala klinicznego z Poznania z Urzędem Skarbowym. Sprawa z pozoru prosta. Szpital przegrał z pacjentem spór w sądzie, w efekcie czego musiał zapłacić odszkodowanie za błąd medyczny.

Okazało się, że posiadana polisa odpowiedzialności cywilnej nie wystarcza na pokrycie roszczenia poszkodowanego. Szpital więc musiał dopłacić brakującą różnicę z wyroku sądowego ze środków własnych. Brakującą kwotę odszkodowania, zadośćuczynienia, comiesięcznej renty wraz z odsetkami i kosztami procesu szpital chciał zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zanim to zrobił, zadał pytanie urzędowi skarbowemu o takie zakwalifikowanie kosztów. Ten kategorycznie zaprzeczył, tłumacząc że podstawą działania tutaj są przepisy kodeksu cywilnego, które mają charakter odszkodowawczy i wynikają z wadliwie wykonanej usługi medycznej. Podstawą takiej interpretacji jest art.16 ust.1 pkt 22 ustawy o CIT.

Jakby sprawa prosta. Szpital jednak zaskarżył tę decyzję w WSA w pierwszej instancji gdzie, o dziwo wygrał, podnosząc ten sam przepis poprzez stwierdzenie, że szpital prowadzi specyficzną działalność uregulowaną ustawą o działalności leczniczej oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Szpital wg tej interpretacji nie prowadzi działań usługowych, nie wykonuje robót, nie dostarcza towarów. Tak więc wszystkie działania szpitala w tym przypadku, w tym wydatki poniesione za błąd medyczny są poniesione w uzasadnionym celu tj. zachowania źródła przychodu. Kończąc wątek wokandy ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny nie podtrzymał decyzji niższej instancji argumentując słowami sędzi NSA Małgorzaty Wolf-Kalamala, że należności orzeczone na rzecz pacjentów są wynikiem właśnie nieprawidłowego wykonywania przez szpital obowiązków skutkujących odpowiedzialnością deliktową. A to oznacza, że nie może przyczynić się do wzrostu przychodów.

Te prawnicza analiza ma wskazać zarządzającym polskimi szpitalami, jak istotnym elementem jest ochrona przed sytuacją leżącą u podstaw opisanej sytuacji, a mianowicie wyczerpania sumy gwarancyjnej polisy odpowiedzialności cywilnej działalności leczniczej i zignorowanie argumentów do zawarcia polis nadwyżkowych.

Nikogo zbytnio nie trzeba przekonywać po lekturze artykułu i naszej opinii, że wchodzenie w spór z fiskusem jest wysoce niebezpiecznie. Zatem zachęcamy wszystkich klientów do rozmów z naszymi przedstawicielami o nadwyżkowej polisie odpowiedzialności cywilnej podmiotu medycznego, wykonującego działalność leczniczą.

Tego typu przypadki rozpoznawane są przez naszych specjalistów, radców prawnych prowadzących Szpitalną Akademię Wiedzy https://elearning.suprabrokers.pl/ gdzie można zapoznać się z najnowszą oceną i analizą prawną tego typu przypadków. Można także odbyć szkolenia, do jakich realizowania każdy lekarz posiadające czynne prawo do zawodu jest rokrocznie zobowiązany.

 

Comments are closed.