Ubezpieczenia szpitali w dobie COVID-19. Wzięliśmy udział w ważnej debacie

Supra Brokers na spotkaniu Związku Powiatów Polskich
5 października, 2020
Wielki sukces polskiej tenisistki. Czekamy na finał!
9 października, 2020
Supra Brokers na spotkaniu Związku Powiatów Polskich
5 października, 2020
Wielki sukces polskiej tenisistki. Czekamy na finał!
9 października, 2020

Zdefiniowanie braków w ochronie ubezpieczeniowej pracodawców szpitalnych wobec personelu oraz właściwa komunikacja pomiędzy szpitalami a przedstawicielami rynku ubezpieczeniowego – na te dwa aspekty zwrócił uwagę Jacek Bilski, ekspert z Supra Brokers, który wziął udział w debacie „Zarzadzanie szpitalem w czasie COVID-19” podczas XIV Hospital & Healthcare Management.

 

Supra Brokers – jeden z największych brokerów ubezpieczeniowych sektora ochrony zdrowia w Polsce – jest Partnerem konferencji XIV Hospital & Healthcare Management. Została ona zorganizowana przez Wydawnictwo Termedia (wydawcę czasopism Menedżer Zdrowia i Kurier Medyczny).

Podczas debaty prowadzonej przez prof. Jarosława Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali, Jacek Bilski zwrócił uwagę, że podczas pandemii COVID-19 sektor ochrony zdrowia w Polsce znalazł się w zupełnie nowej rzeczywistości, również w kontekście ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

– Już na samym początku pandemii uznaliśmy, że trzeba stale analizować zakres ochrony ubezpieczeniowej naszych klientów z sektora medycznego pod kątem nowych warunków, w kontekście ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej podmiotów medycznych a także odpowiedzialności szpitali jako pracodawców. Szeroko informowaliśmy szpitale o zakresie ochrony i gwarancjach wynikających z ubezpieczenia, rekomendując również potrzebne zmiany – powiedział Jacek Bilski.

 

 

Ekspert Supra Brokers wskazał na to, że na rynku pojawiło się zapotrzebowanie na dostosowane do nowych warunków ubezpieczenia na życie dla personelu medycznego. – Wspólnie z ubezpieczycielami trzeba było przygotować nowe produkty, które odpowiedzą na to zapotrzebowanie – dodał Jacek Bilski. Podkreślił również, że Supra Brokers szybko przeszła w tryb online, organizując szkolenia dla personelu medycznego w formie webinarów.

Dyrektorzy ważnych placówek medycznych, które trafiły na pierwszą linię frontu walki z pandemią, dzielili się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami, ale podkreślali też szereg ryzyk, przed którymi stoi sektor ochrony zdrowia podczas drugiej fali pandemii. Eksperci wskazywali też na konieczność zmiany uregulowań prawnych, by szpitale były lepiej chronione pod kątem ewentualnych roszczeń.

W perspektywie długoterminowej nie można zapominać również o tym, że pandemia COVID-19 będzie miała ogromny wpływ na pracowników sektora ochrony zdrowia, wzmagając zjawisko wypalenia zawodowego.

Comments are closed.