Podążać za zmianami

Szkolne ubezpieczenie wypadkowe dla dzieci i młodzieży – dlaczego warto je wziąć pod uwagę?
7 września, 2022
Szkolne ubezpieczenie wypadkowe dla dzieci i młodzieży – dlaczego warto je wziąć pod uwagę?
7 września, 2022
Artykuł ukazał się w tegorocznym wydaniu (4) Miesięcznika Ubezpieczeniowego.
Link do całego materiału i miesięcznika: https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/

Podążać za zmianami

Rok 2020 i plany na 2021 zdecydowanie pokazują, że będą to czasy dalszej digitalizacji. Czy także u pośredników, to czas pokaże. Musimy być gotowi na dalszy rozwój usług zdalnego kontaktu. – Marcin Foryś
W rok 2021 weszliśmy zdecydowanie w świetle okoliczności covidowych, które wpłynęły na całą gospodarkę, nie tylko na ubezpieczenia. Z jednej strony znacznie spowolniło to w rozwoju wiele branż, ale z drugiej – wymusiło umiejętność pracy zdalnej, szczególnie w branżach usługowych czy consultingowych. Wiele firm, w tym z obszaru ubezpieczeń, przyspieszyło digitalizację swoich procesów. To na pewno będzie nurt, który w ubezpieczeniach będzie się rozwijał dynamicznie.

DIGITALIZACJA

Brokerzy także muszą dołączyć do zakładów ubezpieczeń, które mocno rozwijają w ostatnim czasie proces likwidacji szkód zdalnie, online, z wykorzystaniem nowych technologii. Tak więc rok 2020 i plany na 2021 zdecydowanie pokazują, że będą to czasy dalszej digitalizacji. Czy także u pośredników, to czas pokaże. Musimy być gotowi na dalszy rozwój usług zdalnego kontaktu, co dzisiaj już jest normalnością, przez kalkulację, likwidację szkód i obsługę. Wydawało się, że rozwiną się usługi w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych czy ubezpieczeń życiowych. Wprowadzane są nowe produkty, szczególnie zawierające tzw. ryzyka covidowe, ale w zakresie obsługi rozwój następuje powoli, nie tak jak można było się spodziewać. W roku 2021 muszą rozwinąć się nowoczesne usługi analizy ryzyka, ankietowania, przystąpienia i obsługi, i to zarówno w zakresie ubezpieczeń życiowych, jak i majątkowych. Rynek cały czas czeka na dużą aktywność pośredników brokerskich ww. zakresie. Wierzę, że w roku 2021 rozwiną się te aktywności. Patrząc jednak na rozwój usług cyfrowych sektora detalicznego (zakupów) czy ugruntowania usług bankowych w technologii cyfrowej, to sektor ubezpieczeń wydaje być się bardziej konserwatywny w odważnym zdobywaniu tego kanału komunikacji. Klient indywidualny znajdzie ofertę ubezpieczeniową w cyfrowym świecie, zrealizuje szkodę czy będzie miał dostęp do swojej dokumentacji, a wcześniej może wykonać całą masę porównań oferty ubezpieczeniowej. Klient korporacyjny nie doczekał się takich rozwiązań. Ten, kto w 2021 przygotuje się na takich ruch, może wygrać wiele. Zakłady ubezpieczeń pracują już na technologii „big data” czy chmury obliczeniowej i wykorzystują te dane do analizy i kalkulacji ryzyka. Czas na aktywny udział brokerów, którzy posiadają niejednokrotnie duży zasób danych do analizy i do wykorzystania w obsłudze klienta korporacyjnego i indywidualnego.

PRODUKTY

Obok digitalizacji oferty i usług pojawiają się nowe produkty ubezpieczeniowe i w tym zakresie Covid-19 wzbudził aktywność zakładów ubezpieczeń głównie z działu I ubezpieczeń, a mianowicie ubezpieczeń życiowych. Sektor ochrony zdrowia jako ten z pierwszej linii frontu szybko otrzymał odpowiednie rozwiązania, w czym aktywnie Supra Brokers uczestniczy, zajmując czołowe miejsce pośród brokerów obsługujących placówki sektora ochrony zdrowia. Obsługa klientów z sektora IT spowodowała w naszej firmie kafeteryjne podejście do obsługi brokerskiej. Zdecydowanie to będzie kierunek prac i działań dla nas w tym zakresie. Pozostając w obszarze digitalizacji i sektorze IT, nie sposób nie odnieść się do ostatnich wydarzeń z zakresu cyberzagrożeń. Supra Brokers śledzi te doniesienia, bo aranżowanie zabezpieczeń od cyber zagrożeń jest dla nas bardzo ważne w obsłudze naszych klientów. Wyciek danych, atak hakerski, dziury w zabezpieczeniach danych niektórych brokerów czy samorządów w Polsce utwierdzają nas w przekonaniu, że zabezpieczenie infrastruktury w zakresie IT powinno być traktowane na równi z zabezpieczeniem majątku czy odpowiedzialności cywilnej. Rok 2021 powinien być dalej czasem rozwoju tego typu produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających cyber ryzyko firm w Polsce. Skoro stawiamy na aktywny udział brokerów w procesach obsługi i analizy ryzyka, to gromadzone przez nas dane muszą być pod szczególną ochroną. Wykonaliśmy setki audytów ryzyka cybernetycznego, wskazując miejsca potencjalnych zagrożeń dla naszych klientów i możemy stwierdzić, że nie ma podmiotu nie narażonego na atak czy wyciek danych. Polisa to jedno, ale audyt wskazuje często miejsca zagrożeń, które najnormalniej można uszczelnić, co dodatkowo wpływa na cyberbezpieczeństwo.

KONSOLIDACJA CZY DYWERSYFIKACJA

W roku 2020 byliśmy świadkami początku sagi o konsolidacji, którą można nazwać światową w zakresie usług brokerskich, a mianowicie chodzi o Aon i Willis Towers Watson, 9 marca spółki poinformowały o połączeniu. Piszę celowo o tym, bo wszystkie opinie ekspertów już od kilku lat mówią o konsolidacji. Dzisiaj nie obserwujemy wzmożonego ruchu na rynku przejęć, poza przejęciem akcji WDB przez brytyjską grupę PIB Group. Ale na pewno nie możemy stwierdzić, że rok 2021 nie przyniesie zwiększonej aktywności w tym zakresie. Skoro rynek cały czas ma duży potencjał w tym zakresie to musimy być na niego gotowi. I my jesteśmy. W mojej ocenie jest to dowodem oczekiwania, jakie jest u potencjalnych inwestorów w związku z trwającą pandemią.
Artykuł ukazał się w tegorocznym wydaniu (4) Miesięcznika Ubezpieczeniowego.
Link do całego materiału i miesięcznika: https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/

Podążać za zmianami

Rok 2020 i plany na 2021 zdecydowanie pokazują, że będą to czasy dalszej digitalizacji. Czy także u pośredników, to czas pokaże. Musimy być gotowi na dalszy rozwój usług zdalnego kontaktu. – Marcin Foryś
W rok 2021 weszliśmy zdecydowanie w świetle okoliczności covidowych, które wpłynęły na całą gospodarkę, nie tylko na ubezpieczenia. Z jednej strony znacznie spowolniło to w rozwoju wiele branż, ale z drugiej – wymusiło umiejętność pracy zdalnej, szczególnie w branżach usługowych czy consultingowych. Wiele firm, w tym z obszaru ubezpieczeń, przyspieszyło digitalizację swoich procesów. To na pewno będzie nurt, który w ubezpieczeniach będzie się rozwijał dynamicznie.

DIGITALIZACJA

Brokerzy także muszą dołączyć do zakładów ubezpieczeń, które mocno rozwijają w ostatnim czasie proces likwidacji szkód zdalnie, online, z wykorzystaniem nowych technologii. Tak więc rok 2020 i plany na 2021 zdecydowanie pokazują, że będą to czasy dalszej digitalizacji. Czy także u pośredników, to czas pokaże. Musimy być gotowi na dalszy rozwój usług zdalnego kontaktu, co dzisiaj już jest normalnością, przez kalkulację, likwidację szkód i obsługę. Wydawało się, że rozwiną się usługi w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych czy ubezpieczeń życiowych. Wprowadzane są nowe produkty, szczególnie zawierające tzw. ryzyka covidowe, ale w zakresie obsługi rozwój następuje powoli, nie tak jak można było się spodziewać. W roku 2021 muszą rozwinąć się nowoczesne usługi analizy ryzyka, ankietowania, przystąpienia i obsługi, i to zarówno w zakresie ubezpieczeń życiowych, jak i majątkowych. Rynek cały czas czeka na dużą aktywność pośredników brokerskich ww. zakresie. Wierzę, że w roku 2021 rozwiną się te aktywności. Patrząc jednak na rozwój usług cyfrowych sektora detalicznego (zakupów) czy ugruntowania usług bankowych w technologii cyfrowej, to sektor ubezpieczeń wydaje być się bardziej konserwatywny w odważnym zdobywaniu tego kanału komunikacji. Klient indywidualny znajdzie ofertę ubezpieczeniową w cyfrowym świecie, zrealizuje szkodę czy będzie miał dostęp do swojej dokumentacji, a wcześniej może wykonać całą masę porównań oferty ubezpieczeniowej. Klient korporacyjny nie doczekał się takich rozwiązań. Ten, kto w 2021 przygotuje się na takich ruch, może wygrać wiele. Zakłady ubezpieczeń pracują już na technologii „big data” czy chmury obliczeniowej i wykorzystują te dane do analizy i kalkulacji ryzyka. Czas na aktywny udział brokerów, którzy posiadają niejednokrotnie duży zasób danych do analizy i do wykorzystania w obsłudze klienta korporacyjnego i indywidualnego.

PRODUKTY

Obok digitalizacji oferty i usług pojawiają się nowe produkty ubezpieczeniowe i w tym zakresie Covid-19 wzbudził aktywność zakładów ubezpieczeń głównie z działu I ubezpieczeń, a mianowicie ubezpieczeń życiowych. Sektor ochrony zdrowia jako ten z pierwszej linii frontu szybko otrzymał odpowiednie rozwiązania, w czym aktywnie Supra Brokers uczestniczy, zajmując czołowe miejsce pośród brokerów obsługujących placówki sektora ochrony zdrowia. Obsługa klientów z sektora IT spowodowała w naszej firmie kafeteryjne podejście do obsługi brokerskiej. Zdecydowanie to będzie kierunek prac i działań dla nas w tym zakresie. Pozostając w obszarze digitalizacji i sektorze IT, nie sposób nie odnieść się do ostatnich wydarzeń z zakresu cyberzagrożeń. Supra Brokers śledzi te doniesienia, bo aranżowanie zabezpieczeń od cyber zagrożeń jest dla nas bardzo ważne w obsłudze naszych klientów. Wyciek danych, atak hakerski, dziury w zabezpieczeniach danych niektórych brokerów czy samorządów w Polsce utwierdzają nas w przekonaniu, że zabezpieczenie infrastruktury w zakresie IT powinno być traktowane na równi z zabezpieczeniem majątku czy odpowiedzialności cywilnej. Rok 2021 powinien być dalej czasem rozwoju tego typu produktów ubezpieczeniowych zabezpieczających cyber ryzyko firm w Polsce. Skoro stawiamy na aktywny udział brokerów w procesach obsługi i analizy ryzyka, to gromadzone przez nas dane muszą być pod szczególną ochroną. Wykonaliśmy setki audytów ryzyka cybernetycznego, wskazując miejsca potencjalnych zagrożeń dla naszych klientów i możemy stwierdzić, że nie ma podmiotu nie narażonego na atak czy wyciek danych. Polisa to jedno, ale audyt wskazuje często miejsca zagrożeń, które najnormalniej można uszczelnić, co dodatkowo wpływa na cyberbezpieczeństwo.

KONSOLIDACJA CZY DYWERSYFIKACJA

W roku 2020 byliśmy świadkami początku sagi o konsolidacji, którą można nazwać światową w zakresie usług brokerskich, a mianowicie chodzi o Aon i Willis Towers Watson, 9 marca spółki poinformowały o połączeniu. Piszę celowo o tym, bo wszystkie opinie ekspertów już od kilku lat mówią o konsolidacji. Dzisiaj nie obserwujemy wzmożonego ruchu na rynku przejęć, poza przejęciem akcji WDB przez brytyjską grupę PIB Group. Ale na pewno nie możemy stwierdzić, że rok 2021 nie przyniesie zwiększonej aktywności w tym zakresie. Skoro rynek cały czas ma duży potencjał w tym zakresie to musimy być na niego gotowi. I my jesteśmy. W mojej ocenie jest to dowodem oczekiwania, jakie jest u potencjalnych inwestorów w związku z trwającą pandemią.

Comments are closed.