SWZ NR 202/2021/Pisz Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu