SWZ NR 216/2021/Kępno USŁUGA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie