Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie SWZ NR 212/2021/LUBLIN