Usługa ubezpieczenia SPZOZ w Przeworku SWZ nr 219/2021/Przeworsk