Usługa ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce, SWZ NR 235/2021/Lubawka