Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej