parallax background

SportOd wielu lat sport jest częścią aktywności w Supra Brokers. Przede wszystki w ujęciu brokerskim, zawodowym, ale także i jako pasja i zaangażowanie naszych pracowników w wiele inicjatyw sportowych w sferze prywatnej, ale i nie tylko. Rokrocznie wystawiamy sztafetę w Biegu Firmowym we Wrocławiu.

parallax background

Sport


Od wielu lat sport jest częścią aktywności w Supra Brokers. Przede wszystki w ujęciu brokerskim, zawodowym, ale także i jako pasja i zaangażowanie naszych pracowników w wiele inicjatyw sportowych w sferze prywatnej, ale i nie tylko. Rokrocznie wystawiamy sztafetę w Biegu Firmowym we Wrocławiu.

Nasza obsługa klientów z branży sportowej skupia się na przekrojowym spojrzeniu i zabezpieczaniu jak największej rzeszy osób i organizacji skupionych wokół danej dyscypliny, związku sportowego, klubu czy stowarzyszenia. Oferujemy podmiotom sportowym kompleksowe podejście. Obsługujemy związki sportowe, kluby sportowe wielu dyscyplin, stowarzyszenia i osoby prywatne.

Przykładem przekrojowego spojrzenia na ubezpieczenia branży sportowej jest program ubezpieczeń, jaki oferujemy:


Ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej organizacji związkowej

Ubezpieczenia (obowiązkowe i dobrowolne) organizatora imprez masowych

Ubezpieczenia zawodników obejmujące skomplikowane operacje chirurgiczne, zabiegi i rehabilitację

Ubezpieczenia zdrowotne dla osób działających wokół związku:

Ubezpieczenia trenerów i instruktorów

Ubezpieczenia sędziów i działaczy sportowych

Ubezpieczenia zawodników obejmujące skomplikowane operacje chirurgiczne, zabiegi i rehabilitację

Ubezpieczenia pracowników związku sportowego

Ubezpieczenia kosztów leczenia, wizyt zagranicznych oraz na terenie RP dla zawodników

Programy ubezpieczeniowe (dobrowolne) dla klubów sportowych pozwalające objąć bardzo atrakcyjnymi programami ubezpieczeń pakietowych (majątek/OC/NNW/KL i inne)
W swojej działalności CSR często kierujemy się inicjatywami sportowymi dla sportowych organizacji dziecięcych, uważając, że inwestycja w zdrowe i sportowo zaangażowane społeczeństwo to inwestycja z góry skazana na sukces.
 

W swoim doświadczeniu posiadamy także obsługę klubów sportowych:

piłkarskich
zapaśniczych
tenisowych
piłki siatkowej
 

 

Skontaktuj się z nami