parallax background

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnejparallax background

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Obok ubezpieczeń majątkowych zabezpieczających majątek naszych Klientów równie istotne jest zabezpieczenie naszych Klientów przed ewentualnym roszczeniami osób lub firm trzecich w zakres szkód, jakie mogą wyrządzić nasi Klienci. Te szkody mogą wyrządzić świadomie lub nie.
Mogą być to szkody na ich mieniu lub osobach. Nasza kluczową działalnością brokerską jest prawidłowe i należyte skonstruowanie polisy odpowiedzialności cywilnej. Tak obowiązkowej jak i dobrowolnej. W Supra Brokers realizujemy to zadanie dla branż i działalności bardzo specjalistycznych począwszy od branży medycznej, przez transportową, czy spedycyjną, uwzględniając cały obszar ubezpieczeń środowiskowych.
Prawidłowe skonstruowanie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozpoczyna się od treści definicji ubezpieczenia OC deliktowo – kontraktowego. Wypracowane przez lata naszych doświadczeń treści klauzul dodatkowych do OC pozwalają bardzo elastycznie i w pełni skutecznie modelować ochronę w zakresie OC, na jaką liczy nasz Klient.
Jesteśmy prekursorami wielu rozwiązań w zakresie tworzenia programów obejmujących swoim zakresem ubezpieczenia obowiązkowe działalności, ubezpieczenia dobrowolne, nadwyżkowe, czy ubezpieczenia wspólne w zakresie ubezpieczeń nadwyżkowych w ramach konsolidacji ubezpieczeniowych, które z powodzeniem realizujemy dla grup naszych klientów.

 

Skontaktuj się z nami