Wishes for Healthcare Professionals

Hospitals in the age of a pandemic. Supra Brokers expert indicates the threat
12 października, 2020
Management of hospitals during an epidemic. Marcin Foryś on the role of Supra Brokers in a difficult time for the healthcare sector
20 października, 2020
Hospitals in the age of a pandemic. Supra Brokers expert indicates the threat
12 października, 2020
Management of hospitals during an epidemic. Marcin Foryś on the role of Supra Brokers in a difficult time for the healthcare sector
20 października, 2020

Dear Healthcare Professionals,

Sunday, October 18, 2020 is an important Day for all Healthcare professionals. Luke the Evangelist.

 

Remembering your Patron today, we would like to thank you for all the efforts you put into the fight for the health of Poles, especially at this particular time. You are great!

 

We thank you and wish you health and perseverance

 

Yours faithfully,

 

Marcin Foryś, President of the Management Board together with the Supra Brokers S.A. Team

Comments are closed.

Szpitale w dobie pandemii. Ekspert Supra Brokers wskazuje zagrożenie
12 października, 2020
Zarządzanie szpitalami w czasie epidemii. Marcin Foryś o roli Supra Brokers w trudnym czasie dla sektora ochrony zdrowia
20 października, 2020
Szanowni Pracownicy Ochrony Zdrowia,

Niedziela 18 października 2020 r. to ważny dla wszystkich Pracowników Ochrony Zdrowia Dzień św. Łukasza Ewangelisty.

Wspominając dziś Waszego Patrona, chcemy podziękować Wam za cały trud, który zwłaszcza w tym szczególnym czasie wkładacie w walkę o zdrowie Polaków. Jesteście wielcy!

Dziękujemy Wam i życzymy zdrowia i wytrwałości

 

Z wyrazami szacunku,

Marcin Foryś, Prezes Zarządu wraz z Zespołem Supra Brokers S.A.

Comments are closed.