Tendencje na rynku ubezpieczeń w sytuacji epidemii covid-19

Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. O czym powinny pamiętać samorządy?
29 września, 2020

Pojawienie się i rozwój epidemii koronawirusa na całym świecie wymusił odpowiedź rynku ubezpieczeniowego na powstałe zagrożenie. Wszystkie zakłady ubezpieczeń na życie są zgodne w zakresie uznania swojej odpowiedzialności w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego zarażeniem koronawirusem. Część ubezpieczycieli deklaruje uznanie odpowiedzialności w sytuacji wystąpienia ciężkiej choroby – pozostającej w związku z zakażeniem SARS-CoV-2 – ale tylko w sytuacji ścisłej zgodności choroby z definicją przedstawioną w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia poszczególnych zakładów.

W obliczu nowego, nieznanego zagrożenia, rynek ubezpieczeniowy odpowiedział propozycjami produktów, których głównym celem stało się zapewnienie osobom ubezpieczonym – pracownikom służby zdrowia oraz pozostałych branż – ochrony na wypadek konsekwencji utraty zdrowia i życia w wyniku zachorowania wskutek zarażenia się koronawirusem.

Powstałe linie produktowe udostępniają zakres ochrony dla poszczególnych branż:
1. Służby zdrowia,
2. Podmiotów samorządowych,
3. Firm i przedsiębiorstw.

Na koniec kwietnia 2020 roku kilka zakładów ubezpieczeń oferowało programy ubezpieczeń grupowych na życie z zakresem ubezpieczenia uwzględniającym COVID-19. Były to:

STU Ergo Hestia S.A., PZU Życie S.A., Compensa TU na Życie S.A., Aviva TU na Życie S.A., a także podmiotu z działu II: PZU S.A., Generali TU S.A.

Wszyscy nasi klienci byli informowani o możliwościach wdrażania tych produktów.

Rekomendacja Supra Brokers: modyfikacja programów ubezpieczeń

W związku z aktualną sytuacją w Polsce i na świecie wynikającą z zagrożenia spowodowanego epidemią koronawirusa zwracamy się do Państwa z propozycją przeprowadzenia modyfikacji aktualnego programu ubezpieczenia grupowego na życie, aby – wyprzedzając potencjalne działania Towarzystw Ubezpieczeniowych, zapewnić Państwa pracownikom optymalne warunki ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu jak najbardziej zbliżonych kwot składek. Dzięki podjęciu działań o charakterze prewencyjnym pragniemy zagwarantować Państwu możliwość swobodnego dokonania wyboru spośród pełnego wachlarza dostępnych rozwiązań pochodzących z rynku ubezpieczeń, aby uniknąć sytuacji, w której Ubezpieczyciel może pozostawić Państwa w niekomfortowym położeniu, bez opcji wyboru.

Supra Brokers S.A. jako Państwa partner oraz niezależny doradca w zakresie ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń grupowych na życie deklaruje swoją gotowość do podjęcia działań w Państwa imieniu i na rzecz, mających na celu zapewnienie najkorzystniejszych warunków ochrony ubezpieczeniowej.

Jeśli są Państwo zainteresowani spotkaniem ze specjalistami z naszej firmy, aby omówić proponowaną strategię działań, zapraszamy do kontaktu.

Komentarze są wyłączone.