Ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych. O czym powinny pamiętać samorządy?

Tendencje na rynku ubezpieczeń w sytuacji epidemii covid-19
23 lipca, 2020
Zarządzanie szpitalami w czasie epidemii. Marcin Foryś o roli Supra Brokers w trudnym czasie dla sektora ochrony zdrowia
20 października, 2020

Zniszczenia po opadach gradu, podtopieniach, przepięciach elektrycznych czy dewastacjach – to przykładowe zagrożenia, których wystąpienie muszą brać pod uwagę inwestorzy budujący instalacje fotowoltaiczne. Dlatego warto pomyśleć o ich profesjonalnym ubezpieczeniu.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) z powodzeniem rozwijają się na polskim rynku, zyskując coraz większą liczbę inwestorów zainteresowanych nowymi instalacjami. Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej, fotowoltaika (PV) jest obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem OZE w Polsce – podczas gdy pod koniec 2019 r. łączna moc w źródłach fotowoltaicznych w naszym kraju wynosiła około 1500 MW, to już w maju tego roku przekroczyła 1950 MW. Oznacza to, że nawet pandemia COVID-19 nie zahamowała rynku, pozwalając na jego wzrost w tym okresie o 30 proc.

Nowe inwestycje w panele zamieniające promieniowanie słoneczne w energię elektryczną rosną w Polsce nie tylko dzięki klientom indywidualnym (montującym instalacje np. na dachach domów), ale również dzięki samorządom.

Jednostki samorządu terytorialnego są szczególnie zainteresowane tematem fotowoltaiki, bo inwestycje można sfinansować przy wsparciu środków unijnych – specjalne programy na rozwój OZE dają możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji w wysokości nawet kilkudziesięciu procent wartości inwestycji. Dodatkowo, wiele samorządów prowadzi kampanie informacyjne wśród mieszkańców, by zyskać ich przychylność dla OZE. Dlatego można założyć, że ten rynek dalej będzie się dynamicznie rozwijał.

 

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej. Dla samorządu to obowiązek

By jednak inwestycja w panele fotowoltaiczne nie spędzała snu z powiek samorządowców za nią odpowiedzialnych, niezbędnym elementem całego projektu powinno być dobre ubezpieczenie – polisa jest zwykle obowiązkowa dla jednostki samorządu terytorialnego przez cały okres trwania danego projektu, np. 5 lat.

Ubezpieczyciele, którzy również zauważyli już potencjał tkwiący w fotowoltaice, od niedawna wyraźnie coraz mocniej konkurują ze sobą, by przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Również w tym przypadku możemy założyć, że oferta będzie rosnąć, a wybór odpowiedniego ubezpieczenia będzie dla samorządowców coraz trudniejszy.

Dlatego jeżeli samorząd decyduje się na realizację inwestycji w zakresie fotowoltaiki, warto by w kwestii ubezpieczeń skorzystał z pomocy profesjonalnego brokera.

Sprawdź, jak możemy pomóc

W Supra Brokers znamy się na specyfice pracy jednostek samorządu terytorialnego oraz jesteśmy ekspertami w dziedzinie przetargów publicznych. Jeżeli więc potencjalna wysokość składki ubezpieczeniowej przekracza 30 tys. euro rocznie, wówczas bierzemy na siebie rolę pełnomocnika zamawiającego w przetargu (zgodnie z art.15 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Z kolei gdy w grę wchodzi wybór ubezpieczenia bez konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej, przygotowujemy odpowiednie zapytania ofertowe. Rzecz jasna – po wcześniejszej, dokładnej analizie projektu inwestycji fotowoltaicznej i potencjalnych zagrożeń, które na nią czekają.

W ten sposób jesteśmy w stanie wskazać możliwie najlepszą na rynku ofertę ubezpieczenia projektu fotowoltaicznego.

Oto kilka przykładów ryzyk, które można ubezpieczyć:

– nieprzewidziane zdarzenia losowe, które obejmują 18 zjawisk takich jak: dewastacja, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, upadek statku powietrznego, wandalizm, zapadanie się ziemi, zalanie;

– zniszczenia w wyniku akcji ratowniczej w związku z wyżej wymienionymi zdarzeniami losowymi;

– utrata lub zaginięcie instalacji wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rozboju;

Po wyborze najlepszej oferty i nawiązaniu współpracy z Supra Brokers, jednostka samorządu terytorialnego może liczyć na nasze wsparcie w zakresie profesjonalnego serwisu brokerskiego – będziemy sprawować bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia oraz udzielimy pomocy, gdy dojdzie do ewentualnej szkody.

Właśnie w zakresie ewentualnych szkód, które powstaną po zawarciu polisy ubezpieczeniowej, pomoc brokera będzie szczególnie potrzebna. Potrzebne będą np. dokumenty potwierdzające powstałą szkodę, czy poniesione koszty. To niezwykle istotne elementy, bo dopiero na ich podstawie ubezpieczyciel decyduje o wypłacie i wysokości przekazanych z tytułu odszkodowania środków.

Komentarze są wyłączone.